Gujarati Meaning of 'solicitude'

No direct Gujarati meaning for the English word 'solicitude' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • care - ફિકર,  ચિંતા,  સાવચેતી,  દેખભાળ,  જતન,  ધ્યાન
  • worry - દાંત વતી પકડીને હલાવવું,  ત્રાસ દેવો,  ચિંતા કરાવવી,  ત્રાસ કે ચિંતાનું કારણ બનવું,  ફરીફરી આગ્રહ કરવો,  માનસિક અસ્વસ્થતા
  • anxiety - વ્યગ્રતા,  બેચેની,  અસ્વસ્થતા,  ઈંતેજારી,  ઉત્કંઠા,  તાલાવેલી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words