Gujarati Meaning of 'combine'

Meaning of 'combine'

  • એકીકરણ કરવું
  • સાંકળવું
  • સંધાનની પ્રક્રિયા કરવી
  • સહકાર કરવો
  • જોડાવું
  • મૈત્રી-જોડાણ કરવું

Related Phrases

  • Combine harvester એક ફેરામાં લણવા કે ઝૂડવાનું યંત્ર

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search