Gujarati Meaning of 'wide'

Meaning of 'wide'

 • પહોળું
 • પનાદાર
 • વિસ્તીર્ણ
 • મોટા વિસ્તારવાળું
 • ઘણાને આવરી લેનારું
 • મર્યાદિત
 • લક્ષ્ય કે માર્ગ ચૂકે એવી રીતે

Related Phrases

 • Wide-awake 1. પૂર્ણ જાગ્રત    2. શું ચાલી રહ્યું છે તેનો પૂરેપૂરો જાણકાર    3. સાવધાન
 • Wide-spread મોટા વિસ્તારમાં ફેલાયેલું
 • Nation-wide રાષ્ટ્રવ્યાપી
 • World-wide 1. વિશ્વવ્યાપક    2. આખી દુનિયામાં જાણીતું
 • Wide-eyed 1. આશ્ચર્યચકિત    2. સાદું    3. ભોળું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words