Gujarati Meaning of 'white'

Meaning of 'white'

 • સફેદ
 • ધોળું
 • પ્રકાશના પરાવર્તનથી પેદા થતા રંગનું
 • ફીકું
 • નિષ્પાપ
 • નિષ્કલંક
 • ઈંડાની સફેદી

Related Phrases

 • White clay ગોપીચંદન
 • White paper શ્વેતપત્ર
 • White-hot ધાતુ સફેદ દેખાય એટલું ગરમ
 • White collar job 1. બેઠાડુ કામગીરી    2. બેઠાડુ નોકરી
 • White-wash 1. ચૂનો    2. ચૂના અને પાણીનું મિશ્રણ    3. ઢાંકપિછોડો. મકાન ઇ. ધોળવું
 • White-meat મરઘાંકૂકડાં, વાછરડાં, સસલાં, ડુક્કર, ઇ.નું માંસ
 • White-sale ઘરગુથ્થુ કાપડનું વેચાણ
 • White-thorn હૉર્થોનનું ઝાડવું
 • White-horses સફેદ સપાટીવાળાં દરિયાનાં મોજાં
 • White-feather બીકણતાનું લક્ષણ કે પ્રતીક

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words