Gujarati Meaning of 'watch'

Meaning of 'watch'

 • ઘડિયાળ
 • ખિસ્સા ઘડિયાળ
 • ચોકી-પહેરો
 • સાવધાની
 • સતર્કતા

Related Phrases

 • Watch and ward ચોકીપહેરો
 • Watch-tower 1. નજર રાખવાનો બુરજ    2. ચોકી કરવાનો બુરજ
 • Dog watch વહાણ ઉપર નાવિકનો બે કલાકનો અર્ધો પહેરો
 • Night watch રાતનો ચોકીપહેરો
 • Keep watch 1. નજર રાખવી    2. ચોકી કરવી
 • Wrist-watch કાંડા ઘડિયાળ
 • Watch-night વરસની આખરી રાત(ની ઉપાસના)
 • Stop-watch work 1. સમયનિષ્ઠ કામ    2. ઘડિયાળના કાંટે થંતુ કામ
 • Death-watch લાકડામાં કાણા પાડતું જંતુ.
 • Watch and ward duties ચોકી-પહેરાની ફરજ

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words