Gujarati Meaning of 'walk'

Meaning of 'walk'

 • ચાલવું તે
 • ચાલ
 • ચાલવાની ઢબ
 • પ્રાણીની સૌથી ધીમી ગતિ
 • ચાલવાની અવધિ
 • પગે ચાલતા જવું
 • ફરવા જવું

Related Phrases

 • Walk-way પગ-રસ્તો
 • Walk-about 1. ઓસ્ટ્રેલિયાના આદિવાસીના ભ્રમણનો અવધિ    2. રાજવી ઇ.નું અનૌપચારિક ફરવું
 • Cat walk પુસ્તા ઉપર થઇને એંજિન રૂમ ઇ. ઉપરની સાંકડી પગથી
 • Walk-out-on 1. તજવું    2. -નો ત્યાગ કરવો
 • Walk-of-life 1. જીવનવ્યવસાય    2. ધંધો
 • Walk-the-streets 1. વેશ્યા થવું    2. વેશ્યા હોવું
 • Walk-over 1. અલ્પાયાસે જીતવું    2. અલ્પાયાસે જીતીને ચાલવું
 • Walk-out 1. મજૂરોની હડતાલ    2. વિરોધદર્શક સભા-ત્યાગ
 • Cock of the walk નાયક આગેવાન

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words