Gujarati Meaning of 'treat'

Meaning of 'treat'

  • વર્તવું
  • વ્યવહાર કરવો
  • ગણવું
  • માનવું
  • સારવાર કરવી

Related Phrases

  • Ill-treat 1. હેરાન કરવું    2. દુ:ખ દેવું    3. દુર્વ્યવહાર કરવો
  • Treat as duty 1. ફરજ સમજવી    2. ફરજરૂપ ગણવું
  • Treat as an agent એજન્ટ તરીકે ગણવો
  • Dutch treat પોતપોતાનું ખર્ચ જાતે ભોગવે તેવી મહેફિલ

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words