Gujarati Meaning of 'thought'

Meaning of 'thought'

 • વિચાર કરવો તે
 • વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા
 • માણસ વિચારે છે તે
 • વિચારેલી વસ્તુ
 • કલ્પના
 • ધ્યાન
 • લક્ષ

Related Phrases

 • Thought-transference વિચાર સંપ્રેષણ
 • Freedom of thought વિચાર - સ્વાતંત્ર્ય
 • After-thought 1. પશ્ચાત વિચાર    2. પાછળથી સૂઝેલો વિચાર
 • Afore thought 1. આગળથી યોજેલું    2. જાણીજોઇને કરેલું    3. પૂર્વ નિર્ધારિત
 • Thought-reading બીજાના વિચાર જાણવાની આવડત
 • After thought પાછળથી સૂઝેલો કે સૂચવેલો વિચાર
 • Trend of thought 1. વિચારઝોક    2. વિચારવલણ
 • Thought-reader બીજાના મનમાં ચાલતો વિચાર જાણનાર

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words