Gujarati Meaning of 'sure'

No direct Gujarati meaning for the English word 'sure' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • off - અભાવવાળું
  • close - બંધ,  સજ્જડ,  નજદીક,  ચુપકીદીવાળું,  મર્યાદિત,  ગુપ્તતાવાળું
  • size - કદ,  આકાર,  માપ,  પરિમાણ,  વિસ્તાર
  • fun - આમોદપ્રમોદ,  મજા,  વિનોદ,  રમત-ગમત
  • step - ડગલું,  કદમ,  પગલું,  પગથિયું,  સીડી
  • cool - શીતળ,  માફકસર ઠંડું અને રોચક,  ઉદાસીન,  સ્વસ્થ,  ધીરગંભીર,  ગરમાવા વગરનું
  • garden - બાગ,  ઉદ્યાન,  વાડી
  • quiet - શાંતતા,  આરામ,  શાંતિ,  સ્તબ્ધતા,  રાજકીય શાંતિ,  અવાજ કે ગતિ વિનાનું,  સૌમ્ય સ્વભાવનું
  • safe - તિજોરી,  સુરક્ષિત,  વિશ્વસનીય,  નિશ્ચિત,  સલામત
  • scale - માપ,  માપનું પ્રમાણ,  ધોરણ,  દર,  માપપટ્ટી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words