Gujarati Meaning of 'scrappy'

Meaning of 'scrappy'

  • અધૂરું કે અપૂર્ણ
  • ભાંગ્યુંતૂટ્યું
  • મેળ વિનાનું
  • કટકા
  • લીરા ઈ.નું બનેલું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words