Gujarati Meaning of 'sample'

Meaning of 'sample'

 • નમૂનો
 • નમૂનો લેવો
 • નમૂનો આપવો
 • ગુણદોષ પારખવા

Related Phrases

 • Sample sarvey 1. નમૂના તપાસ    2. નમૂનાઈ તપાસ
 • Random sample survey યદેચ્છ નમૂના મોજણી
 • Sample check 1. નમૂનાઈ તપાસ    2. નમૂનાઈ ચકાસણી
 • Adequate sample સંતોષકારક યોગ્ય નમૂનો
 • Soil sample માટીનો નમૂનો
 • Incomplete sample 1. અધૂરો નમૂનો    2. અપૂર્ણ નમૂનો
 • Standard sample 1. માનક નમૂનો    2. પ્રમાણભૂત નમૂનો
 • Tender sample નિવિદાનો નમૂનો
 • Sample survey નમૂનાઈ મોજણી
 • National Sample Survey રાષ્ટ્રીય નમૂનાઈ મોજણી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words