Gujarati Meaning of 'pursue'

No direct Gujarati meaning for the English word 'pursue' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • dog - કૂતરું,  કૂતરો
  • follow - અવકાશ કાળ કે ક્રમના ઉપલક્ષમાં વ્યક્તિ કે વસ્તુ ઘટના ની પછી કે પાછળ આવવું જવું બનવું કે થવું
  • track - પગદંડી,  કેડી,  ચીલો,  માર્ગ,  પગલાં
  • hunt - શિકાર કરવો,  ની પાછળ પડવું,  પીછો કરવો,  ની શોધમાં ફરવું
  • continue - મંડ્યા રહેવું,  જારી રાખવું,  અસ્તિત્વ જાળવવું,  અટકીને ફરી શરૂ કરવું,  ટકાવવું,  વિસ્તારવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words