Gujarati Meaning of 'ponder'

No direct Gujarati meaning for the English word 'ponder' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • think - વિચારવું,  વિચાર કરવો,  વિચાર આવવો,  -ને લાગવું,  -ની કલ્પના કરવી,  મનન કરવું
  • heavy - ભારે વજનદાર,  અતિ પ્રબળ,  અસામાન્ય,  અસાધારણ,  બેહદ,  નિદ્રાથી ઘેરાયેલું
  • reflect - પ્રકાશ,  ઉષ્ણતા,  ધ્વનિ ઇ.નું પરાવર્તન કરવું,  પ્રતિબિંબ પાડવું,  દ્રષ્ટિ આગળ કે મનમાં ઊભું કરવું,  બદનામ કરવું,  વખોડી કાઢવું
  • weighty - વજનદાર,  વગદાર,  અધિકૃત,  મહત્ત્વનું,  ધ્યાન આપવા લાયક,  ભારે (વજનદાર)

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words