Gujarati Meaning of 'pace'

No direct Gujarati meaning for the English word 'pace' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • place - કોઈ ચીજવસ્તુએ રોકેલો અવકાશનો ભાગ, જગ્યા,  ગામ, ઈમારત, ઘર કે મકાન વગેરે,  ધોરણ ક્રમ ઈ. માં સ્થાન,  કોઈ વ્યક્તિ માટેની અલાયદી બેઠક,  ચોપડી ઈ. નો હિસ્સો, મુદ્દો વગેરે,  વ્યાપાર, વ્યવસાય વગેરેમાં સ્થાન
  • room - ખાલી જગ્યા,  કશું રાખી શકાય એવી જગ્યા,  જગ્યા,  અવકાશ,  જગ્યા,  ઓરડો,  રહેવાની જગ્યા
  • area - વિસ્તાર,  ક્ષેત્ર-પ્રદેશ,  ક્ષેત્રફળ
  • distance - અંતર
  • fast - ઝડપી,  જલદ,  તીવ્ર
  • walk - ચાલવું તે,  ચાલ,  ચાલવાની ઢબ,  પ્રાણીની સૌથી ધીમી ગતિ,  ચાલવાની અવધિ,  પગે ચાલતા જવું,  ફરવા જવું
  • speed - ગતિ,  વેગ,  ઝડપ,  ત્વરા
  • step - ડગલું,  કદમ,  પગલું,  પગથિયું,  સીડી
  • quick - સજીવ,  ચેતનવંતુ,  સંવેદનશીલ,  બુદ્ધિશાળી,  ચપળ,  ઝડપી,  ઝડપથી કામ કરનારું
  • rate - દર,  ભાવ,  વેરો,  કર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words