Gujarati Meaning of 'navigate'

No direct Gujarati meaning for the English word 'navigate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • sail - વહાણના બધા સઢ,  સઢવાળા વહાણમાં પ્રવાસ,  પવનચક્કીનું પવન લેવાનો પંખો,  દરિયાઈ મુસાફરી કરવી,  વહાણ ચલાવવું,  હંકારવું,  દરિયો પસાર કરવો
  • pilot - વિમાન-ચાલક,  વિમાની,  પાયલોટ,  સુકાની,  ટંડેલ
  • voyage - સમુદ્રયાત્રા,  સાગરપ્રવાસ,  દરિયાઈ સફર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words