Gujarati Meaning of 'grind'

No direct Gujarati meaning for the English word 'grind' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • edge - ધાર,  કોર,  કિનારી,  છેડો
  • pound - તોલ કરવાનું એક પરિમાણ, રતલ,  20 શિલિંગની કિંમતનો ઈંગલેંડનો ચલણી સિક્કો
  • mill - લોટ દળવાની ઘંટી
  • grate - સગડી ચૂલાની લોઢાની જાળી,  ખમણવું,  કોઈ ચીજવસ્તુ સાથે ઘસાઈને કર્કશ અવાજ કરવો,  ને પજવવું,  સંતાપવું,  છીણવું
  • whet - -ને ધાર ચડાવવી,  ઘસવું,  વધું તીક્ષ્ણ બનાવવું
  • grit - કાંકરી,  કપચી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words