Gujarati Meaning of 'go'

Meaning of 'go'

 • એક ઠેકાણેથીઊઠીને બીજે ઠેકાણે જવું
 • સ્થળાંતર કરવું
 • વહેવું આગળ ચાલવું
 • પૂરું થવું
 • થી સુધી લંબાવું કે પ્રસરવું
 • અમુક રીતે થવું બનવું કે વિકસવું

Related Phrases

 • Go the whole hog કોઈ બાબત સંપૂર્ણ રીતે કરવી
 • Go to grass 1. નિવૃત્ત થવું    2. કામધંધા વિનાનું થઈ જવું
 • To go to the extremes અતિ કડક કે જલદ પગલાં લેવાં
 • Go to seed 1. પાકવું    2. શરીરે વૃદ્ધ અને દુર્બળ    3. માનસિક રીતે નિષ્ક્રિય થવું
 • To go to the dogs 1. અધમતાને આરે પહોંચવું    2. પાછળ પડવું    3. પીછો કરવો
 • Go out 1. ઓલાવું    2. બુઝાવું
 • Happy-go-lucky 1. ઉપાધિ વિનાનું    2. બેફિકર    3. નફકરું
 • Touch-and-go 1. ઝડપી હલનચલન    2. નાજુક પરિસ્થિતિ
 • Go-cart 1. ચાલણગાડી    2. બાબાગાડી
 • Go to war યુદ્ધમાં ઝંપલાવવું કે સંડોવાવું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words