Gujarati Meaning of 'girl'

Meaning of 'girl'

 • છોકરી
 • કિશોરી
 • કુમારી
 • અપરિણીતા યુવતી
 • નોકરડી

Related Phrases

 • Bachelor-girl 1. સ્વતંત્રપણે રહેનાર અપરિણીત સ્ત્રી    2. કુંવારી સ્ત્રી
 • Career-girl 1. વ્યવસાયી છોકરી    2. વ્યવસાયી સ્ત્રી
 • Sales-girl વેચાણ કરનાર છોકરી
 • Girl hood 1. કન્યાવસ્થા    2. કૌમાર્ય
 • Girl guides છોકરીઓની તાલીમ માટેની એ નામની સંસ્થા
 • Dancing girl 1. નાચનારી ઓરત    2. નૃત્યાંગના    3. નર્તકી
 • Charity girl અનાથાશ્રમમાં ઊછરેલી છોકરી
 • Call-girl ટેલિફોનથી સમય લેનાર વેશ્યા

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words