Gujarati Meaning of 'dough'

No direct Gujarati meaning for the English word 'dough' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • money - નાણું,  ધન
  • bread - પાઉંરોટી,  અન્ન,  ખોરાક,  આજીવિકા,  રોટલો
  • brave - ધૈર્યવાન અને મક્કમ,  આત્મસંયમી,  નીડર,  બહાદુર
  • cash - રોકડ,  રોકડ નાણું વટાવવું
  • yeast - આથો,  ખમીર
  • pelf - માલમત્તા,  ધનસંપત્તિ
  • batter - સખત મારપીટ,  આટા અને ઈંડાં ગૂંદેલું મિશ્રણ
  • courageous - બહાદુર,  હિંમતવાન,  નીડર,  ધીર,  દૃઢનિશ્ચયી,  ધીટ
  • manful - મરદ,  વીરપુરુષ
  • valiant - શૂર,  બહાદુર,  હિંમતવાળું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words