Gujarati Meaning of 'cuddle'

Meaning of 'Cuddle'

  • લાડ લડાવવાં
  • પંપાળવું
  • પળગીને હૂંફમાં સૂવું
  • આલિંગવું
  • બાથ ભીડીને ભેટવું
  • ગાઢ આલિંગન

Related Phrases

  • Cuddle some 1. લાડ લડાવતું    2. પંપાળતું    3. ભેટવા લલચાવનારું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words