Gujarati Meaning of 'constant'

No direct Gujarati meaning for the English word 'constant' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • steady - સ્થિર,  સ્થાયી,  અપરિવર્તનશીલ,  સતત,  લગાતાર
  • loyal - વફાદાર,  વિશ્વાસુ,  નિષ્ઠાવાન,  સંનિષ્ઠ,  સ્વામીભક્ત
  • staunch - દૃઢ,  ચુસ્ત,  મક્કમ,  કટ્ટર,  તીવ્ર
  • stable - ઘોડાર,  તબેલો,  સ્થાયી,  સ્થિર,  અચળ
  • volatile - અસ્થિર,  ચંચલ,  લહેરી,  આનંદી,  ક્ષણિક,  વરાળ બનીને જલદી ઊડી જાય
  • uniform - ગણવેશ,  એકરૂપ,  એકસમાન
  • variable - ફેરફારયોગ્ય,  વધઘટપાત્ર,  પરિવર્તનશીલ
  • incessant - સતત,  નિરંતર,  લાગલગાટ,  લગાતાર,  અવિરત
  • continual - વારંવારનું,  સતત કે એકધારું ચાલતું રહેતું,  અવિરત
  • perpetual - શાશ્વત,  કાયમી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words