Gujarati Meaning of 'command'

Meaning of 'command'

 • હુકમ કરવો
 • ફરમાન બહાર પાડવું
 • હકૂમત કે સત્તા ચલાવવી
 • ના ઉપર કાબૂ રાખવો
 • વર્ચસ્વ ધરાવવું
 • હકની રૂએ માગવું
 • પ્રભુત્વ

Related Phrases

 • Under command 1. આદેશ હેઠળ    2. આદેશાધીન
 • Command area સિંચાઈ - ક્ષેત્ર
 • High command મોવડી - મંડળ
 • Battery command post તોપખાનાનું થાણું
 • Culturable command area 1. ખેડવાણ સિંચાઈક્ષેત્ર    2. સિંચાઈ હેઠળનો ખેડવાણ વિસ્તાર
 • Self-command આત્મનિગ્રહ

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words