Gujarati Meaning of 'be'

Meaning of 'be'

 • હોવું
 • અસ્તિત્વ ધરાવવું
 • થવું
 • જીવવું
 • રહેવું
 • ચાલુ રહેવું
 • જીવવું

Related Phrases

 • As the case may be 1. યથાપ્રસંગ    2. પ્રસંગ પ્રમાણે
 • Be to state નમ્રતાપૂર્વક જણાવવાનું કે
 • Purporting to be done કરવા ધારેલું
 • Be forfeited 1. સરકાર-જપ્ત થવું    2. ખાલસા થવું    3. સરકાર-દાખલ થવું
 • To be at cross purposes 1. એકબીજા વચ્ચે ગેરસમજ પેદા થવી    2. પરસ્પર છેદીને પસાર થવું    3. આડું આવવું કે હોવું
 • To be down on 1. -ના તરફ અવકૃપા દાખવવી    2. અનિષ્ટ વર્તન દાખવવું
 • Be on the guard keep 1. પહેરો ભરવો    2. સાવચેત રહેવું
 • Be consumed with (ઇચ્છા, જિજ્ઞાસા) થી ખબાઈ જવું
 • Be in the dark 1. કોઈ બાબતમાં અજાણ હોવું    2. કોઈ બાબતમાં અજાણ રહેવું
 • May be 1. ક્દાચ    2. સંભાવના

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words