Gujarati Meaning of 'Take charge'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Take charge' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Take charge'
  • Take it ill માઠું લગાડવું
  • Give & take 1. લેણદેણ    2. વિચારવિનિમય
  • Take charge હવાલો સંભાળવો
  • Take off stage 1. પ્રસ્થાન તબક્કો    2. પ્રારંભ તબક્કો
  • Take the bun જીતી લેવું
  • Take home pay ચોખ્ખો પગાર
  • Take-away 1. દૂર કરવું    2. બાદ કરવું
  • Take charge of નો હવાલો લેવો
  • To take to task 1. ઠપકો દેવો    2. દબડાવવું    3. ઝાટકણી કાઢવી
  • Take to drink 1. દારૂડિયા થવું    2. વધુ પડતો દારૂ પીવાના એદી થવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words