Gujarati Meaning of 'Like clock work'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Like clock work' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Like clock work'
 • Biological clock સજીવ પ્રાણીઓની નિયમિત ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરનારી કુદરતી પધ્ધતિ
 • Clock wise 1. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ડાબેથી જમણે જનારું    2. દક્ષિણવર્તી    3. સવ્ય
 • Grandfather clock લાકડાના લાંબા ખોખામાં ગોઠવેલી ભીંત-ઘડિયાળ
 • Alarm clock 1. એલારામ ઘડિયાળ    2. પ્રબોધન - ઘડી
 • Round the clock 1. રાત દિવસ    2. ચોવીસે કલાક    3. લગાતાર
 • Clock in or out આગમન કે પ્રયાણની નોંધનું સ્વયંચાલિત સમયનોંધક યંત્ર
 • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું
 • Sand clock 1. રેત-ઘડિયાળ    2. રેત ઘટિકા યંત્ર
 • Stop clock 1. વિરામ ઘડિયાણ    2. અટક ઘડી
 • Clock work 1. ઘડિયાળની રચના પર આધારિત અન્ય યંત્રરચના    2. યાંત્રિક    3. ચોક્કર
 • Child like 1. નિષ્પાપ    2. નિષ્કપટ    3. નિખાલસ
 • Christ-like ઈસુ ખ્રિસ્ત સમાન
 • Like fun 1. એકદમ    2. ઝડપી રીતે    3. સહેલાઈથી
 • Business like 1. પદ્ધતિસરનું    2. વ્યાવહારિક    3. સુવ્યવસ્થિત
 • Like punishment 1. સમાન સજા    2. સમાન શિક્ષા
 • Sister-like 1. બહેન સમાન    2. હેતાળ    3. સ્નેહભીનું
 • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words