Gujarati Meaning of 'Clock work'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Clock work' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Clock work'
 • Biological clock સજીવ પ્રાણીઓની નિયમિત ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરનારી કુદરતી પધ્ધતિ
 • Clock wise 1. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ડાબેથી જમણે જનારું    2. દક્ષિણવર્તી    3. સવ્ય
 • Grandfather clock લાકડાના લાંબા ખોખામાં ગોઠવેલી ભીંત-ઘડિયાળ
 • Alarm clock 1. એલારામ ઘડિયાળ    2. પ્રબોધન - ઘડી
 • Round the clock 1. રાત દિવસ    2. ચોવીસે કલાક    3. લગાતાર
 • Clock in or out આગમન કે પ્રયાણની નોંધનું સ્વયંચાલિત સમયનોંધક યંત્ર
 • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું
 • Sand clock 1. રેત-ઘડિયાળ    2. રેત ઘટિકા યંત્ર
 • Stop clock 1. વિરામ ઘડિયાણ    2. અટક ઘડી
 • Clock work 1. ઘડિયાળની રચના પર આધારિત અન્ય યંત્રરચના    2. યાંત્રિક    3. ચોક્કર
 • Child like 1. નિષ્પાપ    2. નિષ્કપટ    3. નિખાલસ
 • Christ-like ઈસુ ખ્રિસ્ત સમાન
 • Like fun 1. એકદમ    2. ઝડપી રીતે    3. સહેલાઈથી
 • Business like 1. પદ્ધતિસરનું    2. વ્યાવહારિક    3. સુવ્યવસ્થિત
 • Like punishment 1. સમાન સજા    2. સમાન શિક્ષા
 • Sister-like 1. બહેન સમાન    2. હેતાળ    3. સ્નેહભીનું
 • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words