Gujarati Meaning of 'neighbourhood'

Meaning of 'neighbourhood'

  • પાડોશ
  • સાનિધ્ય
  • શહેર ગામ કે દેશનો પડખેનો ભાગ કે પ્રદેશ
  • પાડોશનું નજીકનું કે પડખોપડખ આવેલું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search