Gujarati Meaning of 'continue'

Meaning of 'continue'

  • મંડ્યા રહેવું
  • જારી રાખવું
  • અસ્તિત્વ જાળવવું
  • અટકીને ફરી શરૂ કરવું
  • ટકાવવું
  • વિસ્તારવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search