Gujarati Meaning of 'confer'

Meaning of 'confer'

  • આપવું
  • વિચારવિમર્શ કરવો
  • સાથે મળીને વિચારણા કરવી
  • એનાયત કરવું
  • મસલત કરવી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search