Gujarati Meaning of 'mammoth'

Meaning of 'mammoth'

  • પ્રચંડ
  • વિશાળ
  • પ્રાચીન કાળની કદાવર હાથીની એક જાત

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search