Gujarati Meaning of 'Hat-trick'

Meaning of 'Hat-trick'

  • જાદૂગર ટોપી વડે હાથચાલાકીના ખેલ કરે છે તે
  • ત્રણ સતત વિજય
  • ત્રણ દડા નાખીને ત્રણ ખેલાડીને ઉપરાઉપર આઉટ કરવા તે


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search