Gujarati Meaning of 'glow'

Meaning of 'glow'

  • ધખધખવું
  • ચહેરા પર સુરખી પડવી
  • શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માણવું
  • મનમાં સમસમવું
  • ઉદ્દીપ્તિ
  • માનસિક આવેશ

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search