Gujarati Meaning of 'grate'

Meaning of 'grate'

  • સગડી ચૂલાની લોઢાની જાળી
  • ખમણવું
  • કોઈ ચીજવસ્તુ સાથે ઘસાઈને કર્કશ અવાજ કરવો
  • ને પજવવું
  • સંતાપવું
  • છીણવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search