Gujarati Meaning of 'deride'

Meaning of 'deride'

  • -નો ઉપહાસ કરવો
  • તિરસ્કારપૂર્વક હસવું
  • ઉડામણી કરવી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search