Gujarati Meaning of 'winning'

Meaning of 'winning'

  • આકર્ષક
  • મોહક
  • સુંદર
  • જીતેલા પૈસા

Related Phrases

  • Winning-post શરતનો અંત બતાવનાર થાંભલો

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search