Gujarati Meaning of 'Harry'

Meaning of 'Harry'

  • ઉજ્જડ કરવું
  • લૂંટફાટ કરવી
  • વારંવાર ધાડ પાડવી કે હુમલા કરવા
  • હેરાન પરેશાન કરવું
  • પજવવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search