Gujarati Meaning of 'locate'

Meaning of 'locate'

  • સ્થાન નિર્ધારિત કરવું
  • સ્થાન દર્શાવવું
  • જગ્યા દર્શાવવી
  • પત્તો મેળવવો
  • ની ચોક્કસ જગ્યા નક્કી કરવી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search