Gujarati Meaning of 'together'

Meaning of 'together'

 • મંડળીમાં
 • ભેગાં
 • એક સાથે
 • સાથેસાથે
 • એકી વખતે
 • સંગાથે
 • લગાતાર

Related Phrases

 • Put their heads together સાથે બેસીને ચર્ચા-વિચારણા કરીને કાંઈક રસ્તો કાઢવો
 • All together 1. એકસાથે    2. એકફેરે
 • Hang together એકબીજાનું અરસપરસ સમર્થન કરવું
 • Gather oneself together 1. કાર્યતત્પર થવું    2. ચિંતન કરતા થવું
 • Together with 1. -ની સાથે    2. સાથોસાથલ    3. સહિત
 • Strive together 1. પરસ્પર ઝઘડવું    2. પરસ્પર લડવું
 • Scrape together મહામહેનતે સાંઘામેળ કરવો
 • Add together 1. સરવાળો કરવો - થવો    2. એકત્રિત કરવું    3. ભેગું કરવું
 • Come together 1. એકઠા થવું    2. સંભોગ કરવો
 • Counsel together ની સાથે સલાહ મસલત કરવી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search