Gujarati Meaning of 'whale'

Meaning of 'whale'

  • વહેલ માછલી
  • મગર માછલી
  • ન ભુલાય એવા કદ અને જથાવાળું કશુંક

Related Phrases

  • Whale-oil કેટલીક વહેલની ચરબીનું તેલ
  • Whale-bone કેટલીક વહેલના ઉપલા જડબામાં થતો લવચીક શિંગડા જેવો પદાર્થ


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search